Danh mục
0
0
Nguyễn Anh Dũng
Học viên: 5
Khóa học: 11

Kinh nghiệm

  • 5 năm làm công tác ĐẠO DIỄN & SẢN XUẤT phim truyền hình
  • 2 năm NGHIÊN CỨU và GIẢNG DẠY về Marketing Online
  • Chuyên gia tư vấn chiến lược cho hàng chục công ty và là là một cố vấn tư vấn đầu tư hàng đầu trong ngành Bất Động Sản

Tất cả khoá học