Interests

VN

avatar

Ngọc Quỳnh Lê

5
4.2
3
 • Composer & Sound Editor: Lê Ngọc Quỳnh.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất âm nhạc trên máy tính.
 • 7 năm làm việc trong 1 kênh Radio của nước ngoài.
 • Chơi được 5 loại nhạc cụ, sáng tác, viết nhạc.
 • Quản trị viên miền Bắc Page CLB Sáng Tác – Hòa Âm – Phối Khí.
 • Hiện tại tác phẩm của giảng viên sáng tác khoảng gần 50 bài gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Được biết đến không chỉ là một nhạc sĩ, mà anh còn từng tham gia quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Đặc biệt được biết đến là 1 người nghiên cứu tâm linh, thiền định nhiều năm
Ngọc Quỳnh Lê
Courses: 5
Rating: 4.2
Followers: 3

Ngọc Quỳnh Lê

About
 • Composer & Sound Editor: Lê Ngọc Quỳnh.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất âm nhạc trên máy tính.
 • 7 năm làm việc trong 1 kênh Radio của nước ngoài.
 • Chơi được 5 loại nhạc cụ, sáng tác, viết nhạc.
 • Quản trị viên miền Bắc Page CLB Sáng Tác – Hòa Âm – Phối Khí.
 • Hiện tại tác phẩm của giảng viên sáng tác khoảng gần 50 bài gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Được biết đến không chỉ là một nhạc sĩ, mà anh còn từng tham gia quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Đặc biệt được biết đến là 1 người nghiên cứu tâm linh, thiền định nhiều năm
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...