Danh mục
0
0
Ngô Trần Minh Thảo
Học viên: 3
Khóa học: 1525

Kinh nghiệm

  • Giảng viên kinh nghiệm Mr. Ngô Trần Minh Thảo hơn 10 năm sống tại Nhật
  • Đã học tập và tốt nghiệp ở trường danh tiếng nhất tại Nhật là Tokyo Institute of Technology (Đại học công nghiệp Tokyo).
  • Đã thi và lấy Chứng chỉ N1 (IKKYU) năm 2003 chỉ sau 1,5 năm đến Nhật (học từ vỡ lòng đến N1 chỉ trong 1,5 năm)

Tất cả khoá học