Danh mục
0
0
Ngô Thanh Nhã
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Chuyên Gia Đào tạo Ghi Nhớ và Phản xạ ứng dụng trong ngôn ngữ (song ngữ Hoa - Anh)
  • Nghiên cứu Phương pháp Ghi nhớ trong ngôn ngữ từ các chuyên gia Trí nhớ và những người có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ ( từ 3 ngôn ngữ trở lên)

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan