Interests

VN

avatar

Ngô Thanh Nhã

0
0
0
  • Chuyên Gia Đào tạo Ghi Nhớ và Phản xạ ứng dụng trong ngôn ngữ (song ngữ Hoa - Anh)
  • Nghiên cứu Phương pháp Ghi nhớ trong ngôn ngữ từ các chuyên gia Trí nhớ và những người có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ ( từ 3 ngôn ngữ trở lên)
Ngô Thanh Nhã
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Ngô Thanh Nhã

About
  • Chuyên Gia Đào tạo Ghi Nhớ và Phản xạ ứng dụng trong ngôn ngữ (song ngữ Hoa - Anh)
  • Nghiên cứu Phương pháp Ghi nhớ trong ngôn ngữ từ các chuyên gia Trí nhớ và những người có thể thông thạo nhiều ngôn ngữ ( từ 3 ngôn ngữ trở lên)
Top Courses

No Related Course