Danh mục
0
0
Ngô Minh Cách
Học viên: 3
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Trưởng bộ môn Marketing, ủy viên chấp hành hiệp hội Marketing Việt Nam ( VMA)
  • Giảng viên cao cấp PTI
  • Thạc sỹ kinh tế ­- Giảng viên chính

Tất cả khoá học