Interests

VN

avatar

Ngô Minh Cách

1
4.4
1
  • Trưởng bộ môn Marketing, ủy viên chấp hành hiệp hội Marketing Việt Nam ( VMA)
  • Giảng viên cao cấp PTI
  • Thạc sỹ kinh tế ­- Giảng viên chính
  • Tham gia giảng dạy tại nhiều doanh nghiệp như tập đoàn Bảo Việt , các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, các ngân hàng thương mại Agribank ,Vietcombank , BIDV, Vietinbank , Techcombank... , tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, tập đoàn Sông Đà, tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty, các công ty kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, các trường đaị học và trung tâm đào tạo...
Ngô Minh Cách
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 1

Ngô Minh Cách

About
  • Trưởng bộ môn Marketing, ủy viên chấp hành hiệp hội Marketing Việt Nam ( VMA)
  • Giảng viên cao cấp PTI
  • Thạc sỹ kinh tế ­- Giảng viên chính
  • Tham gia giảng dạy tại nhiều doanh nghiệp như tập đoàn Bảo Việt , các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, các ngân hàng thương mại Agribank ,Vietcombank , BIDV, Vietinbank , Techcombank... , tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, tập đoàn Sông Đà, tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty, các công ty kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, các trường đaị học và trung tâm đào tạo...
Top Courses
Loading...