Danh mục
0
0
Ngô Diệu Ngọc
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • 10 năm kinh nghiệm về Sales và Marketing.
  • 05 năm kinh nghiệm về tài chính và tiền điện tử.
  • Hiện là nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực: kinh doanh, xuất nhập khẩu, bất động sản, tiền kỹ thuật số..

Tất cả khoá học