Interests

VN

avatar

Ngô Di Lân

1
0
0
 • Học bổng Tiến sĩ toàn phần Đại học Brandeis (Mỹ) 2015-2020 chuyên ngành Quan hệ quốc tế
 • Học bổng toàn phần Đại học College Maastricht 2012-2015
 • Founder & Chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam (VYCO)
 • Tổng thư ký Chương trình Thanh niên Việt Nam Mô phỏng họp Liên Hợp Quốc (VYMUN) năm 2014, 2015 và 2016
 • Đại sứ hội thảo “Harvard Project for Asian and International Relations” 2014
 • Đại biểu giỏi ngoại giao nhất “Hanoi Model United Nations” 2013
 • Đại biểu xuất sắc nhất “Model East Asia Summit” 2013 - ĐSQ Mỹ tại Việt Nam tổ chức
 • Thí sinh xuất sắc nhất “Vietnam Youth Icon” 2013
 • Giải nhì cuộc thi hùng biện “Novice Leiden Open” 2013 - Hà Lan
 • Giải ba đồng đội cuộc thi tranh biện “IChallenged” 2013
Ngô Di Lân
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Ngô Di Lân

About
 • Học bổng Tiến sĩ toàn phần Đại học Brandeis (Mỹ) 2015-2020 chuyên ngành Quan hệ quốc tế
 • Học bổng toàn phần Đại học College Maastricht 2012-2015
 • Founder & Chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam (VYCO)
 • Tổng thư ký Chương trình Thanh niên Việt Nam Mô phỏng họp Liên Hợp Quốc (VYMUN) năm 2014, 2015 và 2016
 • Đại sứ hội thảo “Harvard Project for Asian and International Relations” 2014
 • Đại biểu giỏi ngoại giao nhất “Hanoi Model United Nations” 2013
 • Đại biểu xuất sắc nhất “Model East Asia Summit” 2013 - ĐSQ Mỹ tại Việt Nam tổ chức
 • Thí sinh xuất sắc nhất “Vietnam Youth Icon” 2013
 • Giải nhì cuộc thi hùng biện “Novice Leiden Open” 2013 - Hà Lan
 • Giải ba đồng đội cuộc thi tranh biện “IChallenged” 2013
Top Courses
Loading...