Danh mục
0
0
Ngô Di Lân
Học viên: 4
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Học bổng Tiến sĩ toàn phần Đại học Brandeis (Mỹ) 2015-2020 chuyên ngành Quan hệ quốc tế
  • Học bổng toàn phần Đại học College Maastricht 2012-2015
  • Founder & Chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Thanh niên Việt Nam (VYCO)

Tất cả khoá học