Danh mục
0
0
Ngô Chinh Đức
Học viên: 3
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Trưởng phòng Đào tạo - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
  • Trưởng phòng thiết kế, giảng dạy - Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPBank
  • Phó phòng huấn luyện và phát triển - Công ty Prudential Việt Nam

Tất cả khoá học