Danh mục
0
0
Nga Nguyễn
Học viên: 1
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Đã từng làm việc cùng chuyên gia trong nước và nước ngoài.
  • Có bằng chuyên môn trung cấp và cao cấp.
  • Có chuyên môn chuyên ngành sư phạm.

Tất cả khoá học