Interests

VN

avatar

Nga Nguyễn

2
3.7
0
 • Đã từng làm việc cùng chuyên gia trong nước và nước ngoài.
 • Có bằng chuyên môn trung cấp và cao cấp.
 • Có chuyên môn chuyên ngành sư phạm.
 • Biết cách diễn đạt và truyền tải thông tin cho học viên dễ hiểu nhất.
 • Đã từng giảng dạy và đồng sáng lập bộ môn Spa ở học viện quốc tế VietBeauty Academy.
 • Sau khóa học nhiều chủ Spa thành công, hiện tại đang hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại Ngân Phát chuyển giao công nghệ mới, kỹ thuật mới cho các Spa.
Nga Nguyễn
Courses: 2
Rating: 3.7
Followers: 0

Nga Nguyễn

About
 • Đã từng làm việc cùng chuyên gia trong nước và nước ngoài.
 • Có bằng chuyên môn trung cấp và cao cấp.
 • Có chuyên môn chuyên ngành sư phạm.
 • Biết cách diễn đạt và truyền tải thông tin cho học viên dễ hiểu nhất.
 • Đã từng giảng dạy và đồng sáng lập bộ môn Spa ở học viện quốc tế VietBeauty Academy.
 • Sau khóa học nhiều chủ Spa thành công, hiện tại đang hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại Ngân Phát chuyển giao công nghệ mới, kỹ thuật mới cho các Spa.
Top Courses
Loading...
Loading...