Danh mục
0
0
MỸ THUẬT BỤI
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Mỹ Thuật Bụi là mô hình đào tạo mỹ thuật cộng đồng dành cho mọi đối tượng học vẽ không chuyên. Với hơn 3 năm phát triển, Mỹ Thuật Bụi đã có kinh nghiệm giảng dạy hơn 2000 học viên với 6 khóa học: Mỹ thuật Căn bản, Hình họa, Chân dung, Phong cảnh, Màu nước, Màu trên toan. Lan tỏa mỹ thuật ra đời sống, phổ cập mỹ thuật đại chúng, chung tay nâng cao thẩm mỹ người Việt, giữ gìn văn hóa dân tộc là sứ mệnh mà Mỹ Thuật Bụi theo đuổi.
  • Người phụ trách khóa học: Nguyễn Hùng Anh - Giảng viên môn Mỹ thuật Căn bản và Hình họa tại Mỹ Thuật Bụi
  • Đang học khoa Hội Họa tại trường đại học Mỹ thuật Việt Nam

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan