Danh mục
0
0
Ms. Linh Vũ (Vũ Thùy Linh)
Học viên: 43
Khóa học: 327

Kinh nghiệm

  • Giám đốc công ty TNHH đào tạo Lego.
  • Sứ mệnh của cô là biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 của người Việt.
  • Trong những năm qua, Ms. Linh Vũ cùng Lego đã giúp đỡ hàng ngàn học viên học tốt tiếng Anh từ không biết gì.

Tất cả khoá học