Interests

VN

avatar

Mr. Wilson (Liêu Hưng Tiến)

1
5
0
 • 1. Sáng lập công ty Pantech Việt Nam
 • 2. Sáng lập công ty Panschool
 • 3. Chuyên gia tư vấn chiến lược bán hàng Yan Digital
 • 4. Digital Media Manager tại Vietnam Panpages
 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tổ chức bán hàng
 • Từng tham gia các khóa huấn luyện trong và ngoài nước về hoạt động bán hàng bậc cao, am hiểu về quy trình bán hàng trực tiếp.
 • Có 03 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn chiến lược Digital Marketing cho SMEs (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Mr. Wilson (Liêu Hưng Tiến)
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Mr. Wilson (Liêu Hưng Tiến)

About
 • 1. Sáng lập công ty Pantech Việt Nam
 • 2. Sáng lập công ty Panschool
 • 3. Chuyên gia tư vấn chiến lược bán hàng Yan Digital
 • 4. Digital Media Manager tại Vietnam Panpages
 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tổ chức bán hàng
 • Từng tham gia các khóa huấn luyện trong và ngoài nước về hoạt động bán hàng bậc cao, am hiểu về quy trình bán hàng trực tiếp.
 • Có 03 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn chiến lược Digital Marketing cho SMEs (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Top Courses
Loading...