Danh mục
0
0
Mr.Thuy Nguyen
Học viên: 6
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Marketing
  • Founder của TNI GROUP

Tất cả khoá học