Interests

VN

avatar

Mr.Thuy Nguyen

1
4.1
0
  • 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Marketing
  • Founder của TNI GROUP
Mr.Thuy Nguyen
Courses: 1
Rating: 4.1
Followers: 0

Mr.Thuy Nguyen

About
  • 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Marketing
  • Founder của TNI GROUP
Top Courses
Loading...