Interests

VN

avatar

Minh Đức Lê

0
0
0
  • Giảng viên với hơn 6 năm kinh nghiệm chơi và giảng dạy guitar, sẽ là người phụ trách giảng dạy chính trong khóa học.
  • Giảng dạy thành thạo nhiều bộ môn như: luyện thi đại học, lập trình, guitar nên có tư duy hệ thống giúp các bài giảng ngắn gọn, khoa học, mạch lạc và đem lại hứng thú cho người học.
Minh Đức Lê
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Minh Đức Lê

About
  • Giảng viên với hơn 6 năm kinh nghiệm chơi và giảng dạy guitar, sẽ là người phụ trách giảng dạy chính trong khóa học.
  • Giảng dạy thành thạo nhiều bộ môn như: luyện thi đại học, lập trình, guitar nên có tư duy hệ thống giúp các bài giảng ngắn gọn, khoa học, mạch lạc và đem lại hứng thú cho người học.
Top Courses

No Related Course