Interests

VN

avatar

Milena Nguyễn

0
0
0
 • Người sáng lập ra Soulful Garden - nơi phụ nữ tìm thấy vẻ đẹp và tình yêu qua Yoga, Pilates, Thiền, và Nghệ Thuật.
 • Chứng chỉ quốc tế về giảng dạy Yoga.
 • Giảng dạy Yoga và Thiền tại Malaysia, Singapore, và 3 thành phố lớn tại Việt Nam: Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn.
 • Người Việt trẻ đầu tiên được chọn vào ban điều hành cấp cao của AIESEC quốc tế - tổ chức phát triển tiềm năng lãnh đạo trẻ lớn nhất thế giới.
 • Trải nghiệm và làm việc tại 20 quốc gia trên thế giới.
 • Diễn giả & giảng viên thường thấy trong các sự kiện phát triển bản thân của giới trẻ và cộng đồng.
 • Blogger và cây bút truyền cảm hứng về sức khoẻ, tình yêu, và cuộc sống trên mạng xã hội. Các câu chuyện và chia sẻ của chị đã xuất hiện trên rất nhiều báo.
Milena Nguyễn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Milena Nguyễn

About
 • Người sáng lập ra Soulful Garden - nơi phụ nữ tìm thấy vẻ đẹp và tình yêu qua Yoga, Pilates, Thiền, và Nghệ Thuật.
 • Chứng chỉ quốc tế về giảng dạy Yoga.
 • Giảng dạy Yoga và Thiền tại Malaysia, Singapore, và 3 thành phố lớn tại Việt Nam: Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn.
 • Người Việt trẻ đầu tiên được chọn vào ban điều hành cấp cao của AIESEC quốc tế - tổ chức phát triển tiềm năng lãnh đạo trẻ lớn nhất thế giới.
 • Trải nghiệm và làm việc tại 20 quốc gia trên thế giới.
 • Diễn giả & giảng viên thường thấy trong các sự kiện phát triển bản thân của giới trẻ và cộng đồng.
 • Blogger và cây bút truyền cảm hứng về sức khoẻ, tình yêu, và cuộc sống trên mạng xã hội. Các câu chuyện và chia sẻ của chị đã xuất hiện trên rất nhiều báo.
Top Courses

No Related Course