Danh mục
0
0
Milena Nguyễn
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Người sáng lập ra Soulful Garden - nơi phụ nữ tìm thấy vẻ đẹp và tình yêu qua Yoga, Pilates, Thiền, và Nghệ Thuật.
  • Chứng chỉ quốc tế về giảng dạy Yoga.
  • Giảng dạy Yoga và Thiền tại Malaysia, Singapore, và 3 thành phố lớn tại Việt Nam: Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan