Interests

VN

avatar

Mai tình yêu

3
4.5
1
  • Mai Tình Yêu có bằng MBA ở Anh trong lĩnh vực quản trị tư vấn, chứng chỉ tư vấn chuyên nghiệp của hiệp hội CMI, vương quốc Anh
  • Nhà sáng lập dịch vụ hẹn hò Yêu Thực Sự dành cho doanh nhân và nhân viên văn phòng thu nhập cao
  • Mai Tình Yêu từng làm việc cho các dự án tư vấn quốc tế chuyên về lĩnh vực tình cảm và mối quan hệ
  • Tổ chức lớp học "Thần Chú Mê Đắm" giúp phụ nữ thấu hiểu tâm lý đàn ông
  • Tổ chức lớp học "Đập Tan Khoảng Cách" giúp học viên giao tiếp hiệu quả với đối phương
Mai tình yêu
Courses: 3
Rating: 4.5
Followers: 1

Mai tình yêu

About
  • Mai Tình Yêu có bằng MBA ở Anh trong lĩnh vực quản trị tư vấn, chứng chỉ tư vấn chuyên nghiệp của hiệp hội CMI, vương quốc Anh
  • Nhà sáng lập dịch vụ hẹn hò Yêu Thực Sự dành cho doanh nhân và nhân viên văn phòng thu nhập cao
  • Mai Tình Yêu từng làm việc cho các dự án tư vấn quốc tế chuyên về lĩnh vực tình cảm và mối quan hệ
  • Tổ chức lớp học "Thần Chú Mê Đắm" giúp phụ nữ thấu hiểu tâm lý đàn ông
  • Tổ chức lớp học "Đập Tan Khoảng Cách" giúp học viên giao tiếp hiệu quả với đối phương
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...