Danh mục
0
0
Lưu Trọng Nhân
Học viên: 125
Khóa học: 1502

Kinh nghiệm

  • Từng là graphic designer, branding designer và hiện đang làm UI/ UX designer.
  • Lead Designer tại một công ty công nghệ thông tin chuyên thiết kế website hệ thống quản lý.
  • Là founder của giải thưởng Chất Việt - Explorians, Giải thưởng vinh danh các giá trị sáng tạo trên chất liệu Việt Nam.

Tất cả khoá học