Interests

VN

avatar

Lưu Trọng Nhân

2
4
2
  • Từng là graphic designer, branding designer và hiện đang làm UI/ UX designer.
  • Lead Designer tại một công ty công nghệ thông tin chuyên thiết kế website hệ thống quản lý.
  • Là founder của giải thưởng Chất Việt - Explorians, Giải thưởng vinh danh các giá trị sáng tạo trên chất liệu Việt Nam.
  • Tự học và tự quy hoạch các tiêu chuẩn sử dụng Figma để áp dụng vào một hệ thống website chuyên dùng để quản lý doanh nghiệp, tập đoàn.
  • Có thể không biết tất cả mọi thứ về những thứ mình đang làm, đang sử dụng, nhưng luôn biết cách tìm ra câu trả lời và giải pháp mới.
Lưu Trọng Nhân
Courses: 2
Rating: 4
Followers: 2

Lưu Trọng Nhân

About
  • Từng là graphic designer, branding designer và hiện đang làm UI/ UX designer.
  • Lead Designer tại một công ty công nghệ thông tin chuyên thiết kế website hệ thống quản lý.
  • Là founder của giải thưởng Chất Việt - Explorians, Giải thưởng vinh danh các giá trị sáng tạo trên chất liệu Việt Nam.
  • Tự học và tự quy hoạch các tiêu chuẩn sử dụng Figma để áp dụng vào một hệ thống website chuyên dùng để quản lý doanh nghiệp, tập đoàn.
  • Có thể không biết tất cả mọi thứ về những thứ mình đang làm, đang sử dụng, nhưng luôn biết cách tìm ra câu trả lời và giải pháp mới.
Top Courses
Loading...
Loading...