Interests

VN

avatar

LƯU THỊ THU HÀ

6
4
3
 • Thạc sỹ Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh- Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • Cựu Chủ nhiệm bộ môn tiếng Anh Đại học FPT Đà Nẵng (2010).
 • Chứng nhận đủ điều kiện định cư Australia diện Workskill ngành TESOL- Teaching English as a Second language do cơ quan đánh giá tay nghề Vetassess của Australia cấp (2017).
 • Chứng chỉ IELTS 7.0, chứng chỉ PTE 82 ( tương đương IELTS 8.0).
 • Biên soạn nội dung và sở hữu website thực hành IELTS trực tuyến đặc biệt hiệu quả cho việc tự học: http://www.loluyenielts.com/
 • Giảng viên chính tại Lò luyện IELTS từ 2014 đến nay.
 • Chứng chỉ Phương pháp giảng dạy IELTS do British Council đào tạo và chứng nhận (2015).
 • Chứng chỉ CAMTESOL về phương pháp giảng dạy tiếng Anh (2013).
 • Giảng viên Edumall từ 2018.
 • Đặc biệt dạy phương pháp làm bài hiệu quả giúp học viên thi IELTS từ 4-8 tuần đã được chứng minh thực tế.
LƯU THỊ THU HÀ
Courses: 6
Rating: 4
Followers: 3

LƯU THỊ THU HÀ

About
 • Thạc sỹ Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh- Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • Cựu Chủ nhiệm bộ môn tiếng Anh Đại học FPT Đà Nẵng (2010).
 • Chứng nhận đủ điều kiện định cư Australia diện Workskill ngành TESOL- Teaching English as a Second language do cơ quan đánh giá tay nghề Vetassess của Australia cấp (2017).
 • Chứng chỉ IELTS 7.0, chứng chỉ PTE 82 ( tương đương IELTS 8.0).
 • Biên soạn nội dung và sở hữu website thực hành IELTS trực tuyến đặc biệt hiệu quả cho việc tự học: http://www.loluyenielts.com/
 • Giảng viên chính tại Lò luyện IELTS từ 2014 đến nay.
 • Chứng chỉ Phương pháp giảng dạy IELTS do British Council đào tạo và chứng nhận (2015).
 • Chứng chỉ CAMTESOL về phương pháp giảng dạy tiếng Anh (2013).
 • Giảng viên Edumall từ 2018.
 • Đặc biệt dạy phương pháp làm bài hiệu quả giúp học viên thi IELTS từ 4-8 tuần đã được chứng minh thực tế.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...