Danh mục
0
0
LƯU THỊ THU HÀ
Học viên: 25
Khóa học: 568

Kinh nghiệm

  • Thạc sỹ Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh- Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  • Cựu Chủ nhiệm bộ môn tiếng Anh Đại học FPT Đà Nẵng (2010).
  • Chứng nhận đủ điều kiện định cư Australia diện Workskill ngành TESOL- Teaching English as a Second language do cơ quan đánh giá tay nghề Vetassess của Australia cấp (2017).

Tất cả khoá học