Danh mục
0
0
Lưu Thành Nhựt
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giảng viên là kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, làm việc với lập trình, đặc biệt là Java và Android.
  • Giảng viên có chứng chỉ sư phạm và chứng chỉ sư phạm giảng dạy Android quốc tế của ATP cấp, giá trị toàn cầu và bằng IELTS.
  • Android developer ở FPT Software HCM.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan