Interests

VN

avatar

Lưu Quốc Tuấn

1
4.3
4
  • - Lập trình viên với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án mobile của các công ty outsource hàng đầu Việt Nam
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Android và iOS tại các doanh nghiệp
  • Technical leader mobile tại FPT Softwave
  • Trưởng nhóm mobile tại TinhVan Outsourcing
  • Phó giám đốc trung tâm phần mềm Topica
Lưu Quốc Tuấn
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 4

Lưu Quốc Tuấn

About
  • - Lập trình viên với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án mobile của các công ty outsource hàng đầu Việt Nam
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Android và iOS tại các doanh nghiệp
  • Technical leader mobile tại FPT Softwave
  • Trưởng nhóm mobile tại TinhVan Outsourcing
  • Phó giám đốc trung tâm phần mềm Topica
Top Courses
Loading...