Danh mục
0
0
Lưu Quốc Tuấn
Học viên: 9
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • - Lập trình viên với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án mobile của các công ty outsource hàng đầu Việt Nam
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Android và iOS tại các doanh nghiệp
  • Technical leader mobile tại FPT Softwave

Tất cả khoá học