Danh mục
0
0
Lương Thị Thủy
Học viên: 9
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Là người sáng lập thương hiệu Kimi Training với các ngành đào tạo chính: Kế toán, dạy thanh nhạc và dạy luyện viết chữ đẹp cho giáo viên cũng như học sinh.

Tất cả khoá học