Interests

VN

avatar

Lương Thế Dũng

0
0
0
  • Từ 2012 - 2014 : Giảng viên cho trung tâm lập trình Aptech + Kỹ sư lập trình cho nhiều công ty
  • Từ 2014 - 2016 : Trưởng phòng kĩ thuật của TaplifeCorp
  • Từ 2016 - 2017 : Tham gia giảng dạy các môn học STEM cho trung tâm ADT
Lương Thế Dũng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lương Thế Dũng

About
  • Từ 2012 - 2014 : Giảng viên cho trung tâm lập trình Aptech + Kỹ sư lập trình cho nhiều công ty
  • Từ 2014 - 2016 : Trưởng phòng kĩ thuật của TaplifeCorp
  • Từ 2016 - 2017 : Tham gia giảng dạy các môn học STEM cho trung tâm ADT
Top Courses

No Related Course