Danh mục
0
0
Lương Thế Dũng
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Từ 2012 - 2014 : Giảng viên cho trung tâm lập trình Aptech + Kỹ sư lập trình cho nhiều công ty
  • Từ 2014 - 2016 : Trưởng phòng kĩ thuật của TaplifeCorp
  • Từ 2016 - 2017 : Tham gia giảng dạy các môn học STEM cho trung tâm ADT

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan