Danh mục
0
0
Lương Bằng Quang
Học viên: 195
Khóa học: 1553

Kinh nghiệm

  • Giảng viên: Lương Bằng Quang - Ca sĩ, nhạc sỹ, giảng viên thanh nhạc.
  • Kinh nghiệm: 15 năm hoạt động nghệ thuật bao gồm biểu diễn, sáng tạc, sản xuất và giảng dạy thanh nhạc. Là người đầu tiên giảng dạy âm nhạc bằng công nghệ cao.
  • Giải thưởng:

Tất cả khoá học