Danh mục
0
0
Luật sư Trương Hồng Kỳ
Học viên: 8
Khóa học: 7

Kinh nghiệm

  • Luật sư Trương Hồng Kỳ, Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, là người am hiểu pháp luật và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động tư vấn pháp luật và tư vấn quản lý doanh nghiệp; thường xuyên tham gia tranh tụng tại Tòa án nhân dân các cấp với vai trò là người bào chữa, người bảo vệ, người đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp và cá nhân.
  • Trước khi hành nghề luật sư chuyên nghiệp, Luật sư Trương Hồng Kỳ từng có kinh nghiệp nhiều năm phụ trách công tác Hành chính - Nhân sự và Pháp chế tại một số doanh nghiệp.
  • Hiện nay ngoài việc tham gia tranh tụng tại Tòa án, Luật sư Trương Hồng Kỳ cũng đảm nhiệm tư vấn pháp luật thường xuyên cho một số doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai và địa phương lân cận. Tư vấn cả tiếng Việt và tiếng Hoa.

Tất cả khoá học