Danh mục
0
0
Luật sư - Thạc sỹ Luật Nguyễn Thị Thu Hoài
Học viên: 14
Khóa học: 281

Kinh nghiệm

  • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội.
  • Với gần 20 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn pháp luật, pháp chế doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp và hợp đồng.
  • Giảng viên dạy thực hành các bộ môn Luật kinh tế, Pháp luật đại cương, Kỹ thuật soạn thảo văn bản tại các trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đại học Mở Hà Nội, đại học Trà Vinh, đại học Duy Tân, đại học Thái Nguyên, đại học Vinh...

Tất cả khoá học