Danh mục
0
0
Luật Nguyễn (MBA, Bitis)
Học viên: 3
Khóa học: 1122

Kinh nghiệm

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh (MBA) - Đại học Québec à Trois-Rivières (Canada).
  • Chứng chỉ nghề Giám Đốc Bán Hàng Quốc Tế(CSE) - USA
  • Thành viên hiệp hội Marketing và Bán Hàng Quốc Tế SMEI.