Interests

VN

avatar

Lỗ Trung Kiên

0
0
0
  • CEO của Trống Đồng Media - Một đơn vị sản xuất phim độc lập luôn có những câu chuyện thú vị về thương hiệu bằng phim ảnh, giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu qua các video.
  • Giám đốc dự án của Revolver Film Viet Nam - Đơn vị chuyên sản xuất Phim quảng cáo, Phim giới thiệu doanh nghiệp, Music video (MV), Viral video.
  • Giảng viên của nhiều lớp học về Marketing, dạy bán hàng thu hút rất nhiều học viên khắp nơi trên cả nước
Lỗ Trung Kiên
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lỗ Trung Kiên

About
  • CEO của Trống Đồng Media - Một đơn vị sản xuất phim độc lập luôn có những câu chuyện thú vị về thương hiệu bằng phim ảnh, giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu qua các video.
  • Giám đốc dự án của Revolver Film Viet Nam - Đơn vị chuyên sản xuất Phim quảng cáo, Phim giới thiệu doanh nghiệp, Music video (MV), Viral video.
  • Giảng viên của nhiều lớp học về Marketing, dạy bán hàng thu hút rất nhiều học viên khắp nơi trên cả nước
Top Courses

No Related Course