Interests

VN

avatar

Linh Hải Nguyễn

1
5
0
 • Giảng viên tại Carpa Communication.
 • Nhà đào tạo phát triển cá nhân, tư vấn chiến lược kinh doanh, xây dựng vận hành hệ thống marketing và bán hàng cho doanh nghiệp.
 • Là người sáng lập và xây dựng hệ thống cho hàng loạt hệ thống kinh doanh tự động: Hệ thống nhà cho thuê Happy Hat Homestay, Hệ thống phân phối hàng gia dụng Nhập khẩu Happy Store, Hệ Thống Spa, Hệ thống đào tạo và tư vấn doanh nghiệp...
 • Là người trực tiếp tư vấn, triển khai xây dựng hệ thống, Coaching cho hàng loạt các cá nhân/doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: thời trang, kinh doanh online, nhà hàng, bất động sản, phòng tập GYM, du lịch, đào tạo, phân phối mỹ phẩm... giúp cho họ tối thiểu hoá về chi phí vận hành và nhân sự, đồng thời tạo sự đột phá về doanh số và hiệu suất kinh doanh.
 • Anh cũng là người thường xuyên đào tạo và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế về Phát triển cá nhân, Kinh doanh, Marketing và bán hàng trên các cộng đồng Online, trên Facebook, Youtube, trong hệ thống của mình, các buổi đào tạo Offline... nhằm giúp cho những học viên có những kiến thức nền tảng trong kinh doanh, xây dựng hệ thống kinh doanh để tạo nên sự đột phá về doanh thu bán hàng.
 • Từng là khách mời của VTV6 trong “Bản tin Thế hệ số Online”, chia sẻ về những câu chuyện kinh doanh và bài học về khởi nghiệp.
 • Với tôn chỉ “Trải nghiệm và sẻ chia” - Những kiến thức anh đào tạo và chia sẻ đều là những công thức, bài học đúc rút từ kết quả kinh doanh thực tế, đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, quan trọng nó sẽ giúp bạn tạo ra những kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc.
Linh Hải Nguyễn
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Linh Hải Nguyễn

About
 • Giảng viên tại Carpa Communication.
 • Nhà đào tạo phát triển cá nhân, tư vấn chiến lược kinh doanh, xây dựng vận hành hệ thống marketing và bán hàng cho doanh nghiệp.
 • Là người sáng lập và xây dựng hệ thống cho hàng loạt hệ thống kinh doanh tự động: Hệ thống nhà cho thuê Happy Hat Homestay, Hệ thống phân phối hàng gia dụng Nhập khẩu Happy Store, Hệ Thống Spa, Hệ thống đào tạo và tư vấn doanh nghiệp...
 • Là người trực tiếp tư vấn, triển khai xây dựng hệ thống, Coaching cho hàng loạt các cá nhân/doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: thời trang, kinh doanh online, nhà hàng, bất động sản, phòng tập GYM, du lịch, đào tạo, phân phối mỹ phẩm... giúp cho họ tối thiểu hoá về chi phí vận hành và nhân sự, đồng thời tạo sự đột phá về doanh số và hiệu suất kinh doanh.
 • Anh cũng là người thường xuyên đào tạo và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế về Phát triển cá nhân, Kinh doanh, Marketing và bán hàng trên các cộng đồng Online, trên Facebook, Youtube, trong hệ thống của mình, các buổi đào tạo Offline... nhằm giúp cho những học viên có những kiến thức nền tảng trong kinh doanh, xây dựng hệ thống kinh doanh để tạo nên sự đột phá về doanh thu bán hàng.
 • Từng là khách mời của VTV6 trong “Bản tin Thế hệ số Online”, chia sẻ về những câu chuyện kinh doanh và bài học về khởi nghiệp.
 • Với tôn chỉ “Trải nghiệm và sẻ chia” - Những kiến thức anh đào tạo và chia sẻ đều là những công thức, bài học đúc rút từ kết quả kinh doanh thực tế, đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, quan trọng nó sẽ giúp bạn tạo ra những kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc.
Top Courses
Loading...