Danh mục
0
0
Linh Hải Nguyễn
Học viên: 5
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Giảng viên tại Carpa Communication.
  • Nhà đào tạo phát triển cá nhân, tư vấn chiến lược kinh doanh, xây dựng vận hành hệ thống marketing và bán hàng cho doanh nghiệp.
  • Là người sáng lập và xây dựng hệ thống cho hàng loạt hệ thống kinh doanh tự động: Hệ thống nhà cho thuê Happy Hat Homestay, Hệ thống phân phối hàng gia dụng Nhập khẩu Happy Store, Hệ Thống Spa, Hệ thống đào tạo và tư vấn doanh nghiệp...

Tất cả khoá học