Danh mục
0
0
Lê Văn Hữu Phú
Học viên: 3
Khóa học: 4032

Kinh nghiệm

  • Tổ trưởng bộ môn Kỹ năng sống tại trường song ngữ liên cấp quốc tế Wellspring Sài Gòn.
  • Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý - giáo dục loại Giỏi.
  • Tốt nghiệp khóa học lãnh đạo Châu Á - Way to Success.

Tất cả khoá học