Interests

VN

avatar

Lê Văn Đạt

0
0
0
 • Nguyên Phó Giám Đốc Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương.
 • Nguyên Giám Đốc chi nhánh Q12 Trung Tâm Tin Học Đại Dương.
 • Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy giảng dạy các môn: Tin học văn phòng từ cơ bản và nâng cao.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy giảng dạy các môn: Tin học văn phòng quốc tế MOS và IC3.
 • Đã hoàn thành các chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế như IC3, MOS Word, Excel, PowerPoint các phiên bản 2010, 2013, 2016.
 • Đào tạo cho các bạn sinh viên tham gia thi "CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI MOSWC"
 • Đào tạo cho trên 20.000 Sinh viên các trường ĐH tại Tp.HCM.
Lê Văn Đạt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Văn Đạt

About
 • Nguyên Phó Giám Đốc Công ty TNHH Tư Vấn & Đào Tạo Đại Dương.
 • Nguyên Giám Đốc chi nhánh Q12 Trung Tâm Tin Học Đại Dương.
 • Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy giảng dạy các môn: Tin học văn phòng từ cơ bản và nâng cao.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy giảng dạy các môn: Tin học văn phòng quốc tế MOS và IC3.
 • Đã hoàn thành các chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế như IC3, MOS Word, Excel, PowerPoint các phiên bản 2010, 2013, 2016.
 • Đào tạo cho các bạn sinh viên tham gia thi "CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI MOSWC"
 • Đào tạo cho trên 20.000 Sinh viên các trường ĐH tại Tp.HCM.
Top Courses

No Related Course