Danh mục
0
0
Lê Trình
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Lê Trình là Giám đốc Trung tâm Âm nhạc DẤU CHẤM ĐEN.
  • Từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có tren 10 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, chuyên ngành âm nhạc.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan