Interests

VN

avatar

Lê Thị Thảo

1
4
0
  • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tiếng Nhật trường Đại Học Ngoại ngữ - ĐH quốc gia Hà nội
  • Có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy, biên phiên dịch tiếng Nhật và kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Nhật.
  • Đã từng tham gia giảng dạy hàng trăm học viên ở các cấp độ tiếng nhật từ N5 đến N2 tại các trung tâm tiếng Nhật ở Hà nội.
  • Hiện là giám đốc điều hành tổ chức hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo ngoại ngữ HCC JAPAN.
Lê Thị Thảo
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Lê Thị Thảo

About
  • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tiếng Nhật trường Đại Học Ngoại ngữ - ĐH quốc gia Hà nội
  • Có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy, biên phiên dịch tiếng Nhật và kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Nhật.
  • Đã từng tham gia giảng dạy hàng trăm học viên ở các cấp độ tiếng nhật từ N5 đến N2 tại các trung tâm tiếng Nhật ở Hà nội.
  • Hiện là giám đốc điều hành tổ chức hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo ngoại ngữ HCC JAPAN.
Top Courses
Loading...