Interests

VN

avatar

Lê Thị Mai

1
0
0
  • Giảng viên Lê Thị Mai hiện đang là Chánh văn phòng kiêm thư ký Hội Đồng Quản Trị công ty CP thiết bị Giao Thông Vận Tải Vietraco.
  • Kinh nghiệm làm việc:
  • Hơn 10 năm làm việc liên quan đến công tác tổ chức - hành chính - nhân sự
  • Trên 5 năm kinh nghiệm tham gia giảng dạy các môn học như Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chiến lược, Năng suất làm việc,...
Lê Thị Mai
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Lê Thị Mai

About
  • Giảng viên Lê Thị Mai hiện đang là Chánh văn phòng kiêm thư ký Hội Đồng Quản Trị công ty CP thiết bị Giao Thông Vận Tải Vietraco.
  • Kinh nghiệm làm việc:
  • Hơn 10 năm làm việc liên quan đến công tác tổ chức - hành chính - nhân sự
  • Trên 5 năm kinh nghiệm tham gia giảng dạy các môn học như Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chiến lược, Năng suất làm việc,...
Top Courses
Loading...