Danh mục
0
0
Lê Thị Mai
Học viên: 7
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Lê Thị Mai hiện đang là Chánh văn phòng kiêm thư ký Hội Đồng Quản Trị công ty CP thiết bị Giao Thông Vận Tải Vietraco.
  • Kinh nghiệm làm việc:
  • Hơn 10 năm làm việc liên quan đến công tác tổ chức - hành chính - nhân sự

Tất cả khoá học