Interests

VN

avatar

Lê Thị Bích Nga

0
0
0
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm Tư Vấn tuyển dụng tại Navigos Search Vietnam- một trong những công ty lớn nhất về tuyển dụng tại Việt Nam, và từng là Trưởng nhóm Kiểm toán tại KPMG- 1 trong 4 công ty Kiểm toán lớn nhất thế giới (Big 4)
 • Các khách hàng tuyển dụng thành công gồm: Tài chính (Big 4); Công nghệ cao (Samsung, Microsoft Mobile); Công nghệ thông tin (Gameloft...)
 • Các vị trí tuyển dụng thành công gồm: Các vị trí cấp cao (CEO, Giám đốc điều hành người nước ngoài, Giám đốc thuế); Cấp trưởng phòng (Trưởng phòng Marketing, Trưởng phòng Kinh doanh, Quản lý dự án...) và vị trí nhân viên (Lập trình viên)
 • Top 5 Tư vấn tuyển dụng của tháng - Toàn quốc (Tháng 4//2015 và tháng 12/2015)
 • Top 3 Tư vấn tuyển dụng của năm- Văn phòng Hà Nội 2015 với mức hoàn thành 191% KPI
 • Diễn giả tại các sự kiện Hướng nghiệp và tư vấn tuyern dụng cho các tổ chức như Khoa quản trị Kinh doanh Đại Học Ngoại Thương, Viet Abroader, AIESEC- tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới. ...
 • Chủ tịch AIESEC Alumni Hà Nội
Lê Thị Bích Nga
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Thị Bích Nga

About
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm Tư Vấn tuyển dụng tại Navigos Search Vietnam- một trong những công ty lớn nhất về tuyển dụng tại Việt Nam, và từng là Trưởng nhóm Kiểm toán tại KPMG- 1 trong 4 công ty Kiểm toán lớn nhất thế giới (Big 4)
 • Các khách hàng tuyển dụng thành công gồm: Tài chính (Big 4); Công nghệ cao (Samsung, Microsoft Mobile); Công nghệ thông tin (Gameloft...)
 • Các vị trí tuyển dụng thành công gồm: Các vị trí cấp cao (CEO, Giám đốc điều hành người nước ngoài, Giám đốc thuế); Cấp trưởng phòng (Trưởng phòng Marketing, Trưởng phòng Kinh doanh, Quản lý dự án...) và vị trí nhân viên (Lập trình viên)
 • Top 5 Tư vấn tuyển dụng của tháng - Toàn quốc (Tháng 4//2015 và tháng 12/2015)
 • Top 3 Tư vấn tuyển dụng của năm- Văn phòng Hà Nội 2015 với mức hoàn thành 191% KPI
 • Diễn giả tại các sự kiện Hướng nghiệp và tư vấn tuyern dụng cho các tổ chức như Khoa quản trị Kinh doanh Đại Học Ngoại Thương, Viet Abroader, AIESEC- tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới. ...
 • Chủ tịch AIESEC Alumni Hà Nội
Top Courses

No Related Course