Danh mục
0
0
Lê Tấn Đạt
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận The Big Friends.
  • Dịch giả của hai quyển sách Vượt Qua Chứng Tự Kỷ và Hỗ Trợ Trẻ Tự Kỷ.
  • Có kinh nghiệm 4000 giờ làm việc với các gia đình có trẻ tự kỷ.

Tất cả khoá học