Interests

VN

avatar

Lê Quỳnh Phương

0
0
0
  • Tốt nghiệp khoa mỹ thuật, đại học sân khấu điện ảnh
  • Giảng viên trường cao đẳng mỹ thuật Hạ Long
  • Giảng viên nail học viện làm đẹp VietBeauty
  • Giảng viên, quản lý đào tạo hệ thống đào tạo nghề chuyên nghiệp Nail Phương Lê
Lê Quỳnh Phương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Quỳnh Phương

About
  • Tốt nghiệp khoa mỹ thuật, đại học sân khấu điện ảnh
  • Giảng viên trường cao đẳng mỹ thuật Hạ Long
  • Giảng viên nail học viện làm đẹp VietBeauty
  • Giảng viên, quản lý đào tạo hệ thống đào tạo nghề chuyên nghiệp Nail Phương Lê
Top Courses

No Related Course