Danh mục
0
0
LÊ QUANG ĐẠT
Học viên: 28
Khóa học: 12

Kinh nghiệm

  • HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM:
  • Hanoi University of Science and Technology (1999-2004).
  • Có trên 13 năm làm Outsourcing với các khách hàng lớn đến từ UK, Singapore, Mỹ, Úc, Nhật Bản.

Tất cả khoá học