Interests

VN

avatar

Lê Phúc Thịnh (Lê Phúc Thọ)

1
0
1
 • Ảo thuật gia gây tiếng vang lớn trong Top Chung Kết chương trình " Vietnam's Got Talent " 2016
 • Một trong bốn nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam mang ảo thuật đường phố đến màn ảnh nhỏ của khán giả thông qua chương trình " Bộ Tứ Ảo Thuật " được phát sóng trên HTV2 , HTV7
 • Thành viên chính thức của Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Gia Quốc Tế I.M.S
 • Á Quân cuộc thi " Tỏa Sáng Bất Ngờ " VTV9
 • Á Quân cuộc thi “ Đôi Tay Vàng “ do Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Quốc Tế I.M.S tổ chức năm 2011
 • Ảo thuật gia thân thuộc đồng hành trong những sự kiện của các thương hiệu nổi tiếng như : Tiger , Heineken , Vedan , Cát Tiên Sa , BHD v.v....
 • Hosting chương trình “ Awesome “ với Duy Khánh trên Yantv
 • Á Quân cuộc thi “ Đôi Tay Vàng “ do Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Quốc Tế I.M.S tổ chức năm 2011
 • Quán Quân cuộc thi tuyển chọn đầu vào cho Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Quốc Tế I.M.S tổ chức tại Hoa Kỳ năm 2010
Lê Phúc Thịnh (Lê Phúc Thọ)
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 1

Lê Phúc Thịnh (Lê Phúc Thọ)

About
 • Ảo thuật gia gây tiếng vang lớn trong Top Chung Kết chương trình " Vietnam's Got Talent " 2016
 • Một trong bốn nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam mang ảo thuật đường phố đến màn ảnh nhỏ của khán giả thông qua chương trình " Bộ Tứ Ảo Thuật " được phát sóng trên HTV2 , HTV7
 • Thành viên chính thức của Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Gia Quốc Tế I.M.S
 • Á Quân cuộc thi " Tỏa Sáng Bất Ngờ " VTV9
 • Á Quân cuộc thi “ Đôi Tay Vàng “ do Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Quốc Tế I.M.S tổ chức năm 2011
 • Ảo thuật gia thân thuộc đồng hành trong những sự kiện của các thương hiệu nổi tiếng như : Tiger , Heineken , Vedan , Cát Tiên Sa , BHD v.v....
 • Hosting chương trình “ Awesome “ với Duy Khánh trên Yantv
 • Á Quân cuộc thi “ Đôi Tay Vàng “ do Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Quốc Tế I.M.S tổ chức năm 2011
 • Quán Quân cuộc thi tuyển chọn đầu vào cho Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Quốc Tế I.M.S tổ chức tại Hoa Kỳ năm 2010
Top Courses
Loading...