Danh mục
0
0
Lê Phúc Thịnh (Lê Phúc Thọ)
Học viên: 2
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Ảo thuật gia gây tiếng vang lớn trong Top Chung Kết chương trình " Vietnam's Got Talent " 2016
  • Một trong bốn nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam mang ảo thuật đường phố đến màn ảnh nhỏ của khán giả thông qua chương trình " Bộ Tứ Ảo Thuật " được phát sóng trên HTV2 , HTV7
  • Thành viên chính thức của Hiệp Hội Cộng Đồng Ảo Thuật Gia Quốc Tế I.M.S

Tất cả khoá học