Interests

VN

avatar

Lê Kinh Anh

0
0
0
  • Đã chơi đàn được 6 năm
  • Kinh nghiệm giảng dạy đàn guitar gỗ lẫn guitar điện trong 2 năm.
  • Hiện tại đang theo học nhạc chuyên nghiệp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
  • Đã và đang chơi nhạc tại một số địa điểm chuyên nhạc Rock trên địa bàn Hà Nội: Polygon Musik, Holyland Rock Cafe,...
Lê Kinh Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Kinh Anh

About
  • Đã chơi đàn được 6 năm
  • Kinh nghiệm giảng dạy đàn guitar gỗ lẫn guitar điện trong 2 năm.
  • Hiện tại đang theo học nhạc chuyên nghiệp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
  • Đã và đang chơi nhạc tại một số địa điểm chuyên nhạc Rock trên địa bàn Hà Nội: Polygon Musik, Holyland Rock Cafe,...
Top Courses

No Related Course