Danh mục
0
0
Lê Kinh Anh
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Đã chơi đàn được 6 năm
  • Kinh nghiệm giảng dạy đàn guitar gỗ lẫn guitar điện trong 2 năm.
  • Hiện tại đang theo học nhạc chuyên nghiệp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan