Interests

VN

avatar

Lê Hải Anh

1
4.2
0
  • Đã được sự dìu dắt của những vũ công quốc tế hàng đầu như: Alex Delora, Brancy Nevapyl, Daila ...và đạt giải cao trong 1 số cuộc thi BellyDance.
  • Hải anh bắt đầu đứng lớp từ năm 19 tuổi, đã làm việc tại rất nhiều trung tâm đào tạo nghệ thuật lớn như: Fitness Plus, Golden Well, S Line Club, Step Club, Move Fitness&Dance, Tara Club, Irina Club... và hiện tại Hải Anh đang là chủ nhiệm clb Hải Anh BellyDance.
  • Hải Anh đã có 6 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy với nhiều học viên ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước và đào tạo được nhiều giáo viên, vũ công và học viên tham gia và đạt thành tích cao trong 1 số cuộc thi lớn: Hoa Hậu Việt Nam, Hoa Hậu Hoàn Vũ, Hoa Hậu Biển, các cuộc Thi Miss ....
Lê Hải Anh
Courses: 1
Rating: 4.2
Followers: 0

Lê Hải Anh

About
  • Đã được sự dìu dắt của những vũ công quốc tế hàng đầu như: Alex Delora, Brancy Nevapyl, Daila ...và đạt giải cao trong 1 số cuộc thi BellyDance.
  • Hải anh bắt đầu đứng lớp từ năm 19 tuổi, đã làm việc tại rất nhiều trung tâm đào tạo nghệ thuật lớn như: Fitness Plus, Golden Well, S Line Club, Step Club, Move Fitness&Dance, Tara Club, Irina Club... và hiện tại Hải Anh đang là chủ nhiệm clb Hải Anh BellyDance.
  • Hải Anh đã có 6 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy với nhiều học viên ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước và đào tạo được nhiều giáo viên, vũ công và học viên tham gia và đạt thành tích cao trong 1 số cuộc thi lớn: Hoa Hậu Việt Nam, Hoa Hậu Hoàn Vũ, Hoa Hậu Biển, các cuộc Thi Miss ....
Top Courses
Loading...