Interests

VN

avatar

Lê Đức Lợi

0
0
0
  • Hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế Đồ họa tại nhiều công ty thiết kế và quảng cáo với các vị trí như Trưởng phòng thiết kế, giám đốc mỹ thuật, giám đốc điều hành công ty quảng cáo.
  • Tham gia giảng dạy chuyên ngành Graphic Design tại FPT Arena từ năm 2007.
Lê Đức Lợi
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Đức Lợi

About
  • Hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế Đồ họa tại nhiều công ty thiết kế và quảng cáo với các vị trí như Trưởng phòng thiết kế, giám đốc mỹ thuật, giám đốc điều hành công ty quảng cáo.
  • Tham gia giảng dạy chuyên ngành Graphic Design tại FPT Arena từ năm 2007.
Top Courses

No Related Course