Interests

VN

avatar

Lê Chí Xuân

4
3.7
0
 • + Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm kế toán thực tế tại các doanh nghiệp
 • + Có hơn 4 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm quản lý doanh nghiệp
 • + Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm Marketing Online
 • + Có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với Excel
 • + Có hơn 10 khóa học được thiết kế và đăng tải trên nhiều nền tảng khác nhau
 • Học vấn : Quản trị kinh doanh, kế toán và lập trình phần mềm.
Lê Chí Xuân
Courses: 4
Rating: 3.7
Followers: 0

Lê Chí Xuân

About
 • + Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm kế toán thực tế tại các doanh nghiệp
 • + Có hơn 4 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm quản lý doanh nghiệp
 • + Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm Marketing Online
 • + Có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với Excel
 • + Có hơn 10 khóa học được thiết kế và đăng tải trên nhiều nền tảng khác nhau
 • Học vấn : Quản trị kinh doanh, kế toán và lập trình phần mềm.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...