Danh mục
0
0
Lê Chí Xuân
Học viên: 19
Khóa học: 690013

Kinh nghiệm

  • + Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm kế toán thực tế tại các doanh nghiệp
  • + Có hơn 4 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm quản lý doanh nghiệp
  • + Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm Marketing Online

Tất cả khoá học