Interests

VN

avatar

Lê Chí Chinh

1
0
0
 • Giảng viên Lê Chí Chinh
 • Tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia, sau khi ra trường làm nghiên cứu 1 năm tại Viện khoa học Việt Nam. Sau đó kinh qua vị trí quản lý của các công ty rồi đi Trung Quốc học tiếng Trung. Sau đó về Việt Nam dạy tiếng Trung ở một trung tâm ngoại ngữ khoảng 6 tháng, rồi lại tiếp tục sang Trung Quốc dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc ở một trung tâm. Sau gần 2 năm gắn bó với việc dạy học, giảng viên Lê Chí Chinh lại đi Lào, Campuchia làm việc và hợp tác với các đối tác Trung Quốc.
 • Đến đầu năm 2016 lại quay trở về Việt Nam làm hải sản và buôn bán quần áo với các đối tác Trung Quốc. Đến tháng 11 năm 2016 thì giảng viên tự mở một trung tâm ngoại ngữ tại Móng Cái - Quảng Ninh. Sau 1 năm hoạt động, trung tâm đang hoạt động rất tốt với 3 phòng học, học 3 ca trong ngày, 3 giáo viên đứng lớp với khoảng 10 lớp/ngày.
 • Sau 1 năm hoạt động thì Trung tâm hiện nay đang là một trong những Trung tâm đào tạo tiếng Trung có tiếng của Móng Cái!
 • Giảng viên Hồ Khải
 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành tiếng Hán, sau khi tốt nghiệp làm việc tại một công ty Xuất nhập khẩu ở Quảng Châu - Trung Quốc. Sau đó tới Móng Cái học tiếng Việt.
 • Hiện nay giảng viên Hồ Khải đang làm việc tại Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ Việt Dương.
Lê Chí Chinh
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Lê Chí Chinh

About
 • Giảng viên Lê Chí Chinh
 • Tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia, sau khi ra trường làm nghiên cứu 1 năm tại Viện khoa học Việt Nam. Sau đó kinh qua vị trí quản lý của các công ty rồi đi Trung Quốc học tiếng Trung. Sau đó về Việt Nam dạy tiếng Trung ở một trung tâm ngoại ngữ khoảng 6 tháng, rồi lại tiếp tục sang Trung Quốc dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc ở một trung tâm. Sau gần 2 năm gắn bó với việc dạy học, giảng viên Lê Chí Chinh lại đi Lào, Campuchia làm việc và hợp tác với các đối tác Trung Quốc.
 • Đến đầu năm 2016 lại quay trở về Việt Nam làm hải sản và buôn bán quần áo với các đối tác Trung Quốc. Đến tháng 11 năm 2016 thì giảng viên tự mở một trung tâm ngoại ngữ tại Móng Cái - Quảng Ninh. Sau 1 năm hoạt động, trung tâm đang hoạt động rất tốt với 3 phòng học, học 3 ca trong ngày, 3 giáo viên đứng lớp với khoảng 10 lớp/ngày.
 • Sau 1 năm hoạt động thì Trung tâm hiện nay đang là một trong những Trung tâm đào tạo tiếng Trung có tiếng của Móng Cái!
 • Giảng viên Hồ Khải
 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành tiếng Hán, sau khi tốt nghiệp làm việc tại một công ty Xuất nhập khẩu ở Quảng Châu - Trung Quốc. Sau đó tới Móng Cái học tiếng Việt.
 • Hiện nay giảng viên Hồ Khải đang làm việc tại Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ Việt Dương.
Top Courses
Loading...