Interests

VN

avatar

Lê Anh Tuấn

1
2
0
  • Freelance web developer đang sống và làm việc tại London, nước Anh.
  • Yêu thích build website và các ứng dụng web mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống hàng ngày
  • Có nhiều thời gian làm việc với HTML, CSS NodeJS, Java Script, PHP, Python, Ruby, React, Angular, Rails, IOS, AndroidMobile apps..
Lê Anh Tuấn
Courses: 1
Rating: 2
Followers: 0

Lê Anh Tuấn

About
  • Freelance web developer đang sống và làm việc tại London, nước Anh.
  • Yêu thích build website và các ứng dụng web mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống hàng ngày
  • Có nhiều thời gian làm việc với HTML, CSS NodeJS, Java Script, PHP, Python, Ruby, React, Angular, Rails, IOS, AndroidMobile apps..
Top Courses
Loading...