Danh mục
0
0
Lê Anh Tuấn
Học viên: 1
Khóa học: 1496

Kinh nghiệm

  • Freelance web developer đang sống và làm việc tại London, nước Anh.
  • Yêu thích build website và các ứng dụng web mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống hàng ngày
  • Có nhiều thời gian làm việc với HTML, CSS NodeJS, Java Script, PHP, Python, Ruby, React, Angular, Rails, IOS, AndroidMobile apps..

Tất cả khoá học