Interests

VN

avatar

Lâm Văn Tư

0
0
1
  • Thầy Lâm Văn Tư là giảng viên nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo đồ họa hình ảnh và video (Photoshop, Adobe Illustrator, After Effect,...). Các hoạt động tiêu biểu:
  • Giảng viên của trung tâm giảng dạy dohoa247.com.
  • Có một kênh youtube hàng nghìn người theo dõi về giảng dạy các phần mềm đồ họa khác nhau.
  • Đã hướng dẫn hàng nghìn học viên hiểu và ứng dụng được các công cụ và kỹ xảo của các phần mềm hỗ trợ đồ họa vào đời sống và công việc hàng ngày một cách hiệu quả.
Lâm Văn Tư
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Lâm Văn Tư

About
  • Thầy Lâm Văn Tư là giảng viên nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo đồ họa hình ảnh và video (Photoshop, Adobe Illustrator, After Effect,...). Các hoạt động tiêu biểu:
  • Giảng viên của trung tâm giảng dạy dohoa247.com.
  • Có một kênh youtube hàng nghìn người theo dõi về giảng dạy các phần mềm đồ họa khác nhau.
  • Đã hướng dẫn hàng nghìn học viên hiểu và ứng dụng được các công cụ và kỹ xảo của các phần mềm hỗ trợ đồ họa vào đời sống và công việc hàng ngày một cách hiệu quả.
Top Courses

No Related Course