Interests

VN

avatar

Lâm Hoàng Trung

1
4.4
0
 • 5 năm làm việc trong lĩnh vực thể thao-Fitness với chuyên ngành giảm mỡ - tăng cơ, các bài tập gia tăng sức mạnh & sức bền.
 • Quản lý - điều phối chương trình "Thay đổi hình thể - giảm mỡ tăng cơ - BTC" toàn miền Bắc (2013 - 2014) tại 8 CLB thuộc hệ thống các trung tâm TDTT California Fitness & Yoga tại Hà Nội.
 • Quản lý các trung tâm TDTT cao cấp của hệ thống Elite Fitness & Spa miền Bắc - CLB Elite Fitness Xuân Diệu (2015), CLB Elite Active Hà Đông (2016 - hiện tại).
 • Kinh nghiệm 3 năm giảng dậy và huấn luyện cho hơn 100 khách hàng và đào tạo HLV mới của trung tâm TDTT California Fitness & Yoga về giảm mỡ - tăng cơ - thay đổi hình thể.
 • 10 năm luyện tập Taekwondo - Kick-boxing.
 • 2 năm là VĐV nghiệp dư bộ môn Boxing tại trung tâm TDTT St. Albans & London Colney ABC Boxing Club (England).
Lâm Hoàng Trung
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 0

Lâm Hoàng Trung

About
 • 5 năm làm việc trong lĩnh vực thể thao-Fitness với chuyên ngành giảm mỡ - tăng cơ, các bài tập gia tăng sức mạnh & sức bền.
 • Quản lý - điều phối chương trình "Thay đổi hình thể - giảm mỡ tăng cơ - BTC" toàn miền Bắc (2013 - 2014) tại 8 CLB thuộc hệ thống các trung tâm TDTT California Fitness & Yoga tại Hà Nội.
 • Quản lý các trung tâm TDTT cao cấp của hệ thống Elite Fitness & Spa miền Bắc - CLB Elite Fitness Xuân Diệu (2015), CLB Elite Active Hà Đông (2016 - hiện tại).
 • Kinh nghiệm 3 năm giảng dậy và huấn luyện cho hơn 100 khách hàng và đào tạo HLV mới của trung tâm TDTT California Fitness & Yoga về giảm mỡ - tăng cơ - thay đổi hình thể.
 • 10 năm luyện tập Taekwondo - Kick-boxing.
 • 2 năm là VĐV nghiệp dư bộ môn Boxing tại trung tâm TDTT St. Albans & London Colney ABC Boxing Club (England).
Top Courses
Loading...