Interests

VN

avatar

Lại Thị Sao Mai

1
0
0
 • 2003. Bắt đầu tập nhảy
 • 2004. Tham gia nhóm BigToe
 • 2005. Thành lập nhóm CunCun, phát triển showcase
 • 2007. Thực hiện vở diễn Hiphop "Traffic" (Xe Cộ) cùng Storm (Germany) và Sebastien (French) tại Hà Nội
 • 2009. Thực hiện vở diễn Hiphop "Faces" (Nhiều Mặt) cùng Sebastien (French) và Raphael (Germany) tại Hà Nội và tpHCM.
 • 2011. Biểu diễn "Faces" tại Pháp, Đức, Indonesia.
 • 2013. Vô địch Waacking Việt Nam
 • 2014. Vô địch IDance showcase Việt Nam
 • Top 4 Waacking - Funky Fresh tại Italia
 • Vô địch Waacking - Waack ya Soul Việt Nam
 • 2015 – tham gia The90s-Asia (top 16 vũ công triển vọng khu vực ĐNÁ), tập huấn và biểu diễn tại Tokyo/Nhật Bản - vở diễn “A Frame”
Lại Thị Sao Mai
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Lại Thị Sao Mai

About
 • 2003. Bắt đầu tập nhảy
 • 2004. Tham gia nhóm BigToe
 • 2005. Thành lập nhóm CunCun, phát triển showcase
 • 2007. Thực hiện vở diễn Hiphop "Traffic" (Xe Cộ) cùng Storm (Germany) và Sebastien (French) tại Hà Nội
 • 2009. Thực hiện vở diễn Hiphop "Faces" (Nhiều Mặt) cùng Sebastien (French) và Raphael (Germany) tại Hà Nội và tpHCM.
 • 2011. Biểu diễn "Faces" tại Pháp, Đức, Indonesia.
 • 2013. Vô địch Waacking Việt Nam
 • 2014. Vô địch IDance showcase Việt Nam
 • Top 4 Waacking - Funky Fresh tại Italia
 • Vô địch Waacking - Waack ya Soul Việt Nam
 • 2015 – tham gia The90s-Asia (top 16 vũ công triển vọng khu vực ĐNÁ), tập huấn và biểu diễn tại Tokyo/Nhật Bản - vở diễn “A Frame”
Top Courses
Loading...