Danh mục
0
0
Krishan
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • 9 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy yoga quốc tế và 3 năm giảng dạy tại Việt Nam.
  • Hiện tại Krishan là 1 giảng viên có tiếng tại rất nhiều trung tâm thể fitness lớn tại Việt Nam.
  • Krishan có nhiều chứng chỉ công nhận về giảng dạy và trình độ yoga.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan