Interests

VN

avatar

Kiss English

10
4.7
6
 • Ms Thuỷ // Founder of KISS English Là người đam mê tiếng Anh, tốt nghiệp chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi), tốt nghiệp khoa Kinh Tế Đối Ngoại trường đại học Ngoại Thương TPHCM, 7 năm làm việc và sinh hoạt trong CLB Tiếng Anh Nhà Văn Hoá Thanh Niên. 4 năm làm việc trong các công ty đa quốc gia: IKEA, Decathlon, Maersk Group.
 • Là sáng lập KISS English (Keep It Simple & Stupid)
 • Là sáng lập Hệ Thống Học Tiếng Anh Online (KISS English Online)
 • Là chủ biên Chương Trình Học Tiếng Anh Offline (KISS English Offline)
 • Là giáo viên giảng dạy chính trong các khoá học online.
 • Là giáo viên, đào tạo giáo viên tại KISS English.
Kiss English
Courses: 10
Rating: 4.7
Followers: 6

Kiss English

About
 • Ms Thuỷ // Founder of KISS English Là người đam mê tiếng Anh, tốt nghiệp chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi), tốt nghiệp khoa Kinh Tế Đối Ngoại trường đại học Ngoại Thương TPHCM, 7 năm làm việc và sinh hoạt trong CLB Tiếng Anh Nhà Văn Hoá Thanh Niên. 4 năm làm việc trong các công ty đa quốc gia: IKEA, Decathlon, Maersk Group.
 • Là sáng lập KISS English (Keep It Simple & Stupid)
 • Là sáng lập Hệ Thống Học Tiếng Anh Online (KISS English Online)
 • Là chủ biên Chương Trình Học Tiếng Anh Offline (KISS English Offline)
 • Là giáo viên giảng dạy chính trong các khoá học online.
 • Là giáo viên, đào tạo giáo viên tại KISS English.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...