Interests

VN

avatar

Khổng Minh Phương

3
4.3
1
 • Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội hệ Trung Cấp và Cao Đẳng khoa : Mỹ Thuật – Hội họa
 • Tốt nghiệp khóa học của Ấn Độ về mỹ thuật đa phương tiện FPT ARENA – MULTIMEDIA
 • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
 • 2006: Làm việc cho công ty 3DVN với vai trò 3D modeler, texture, animation
 • 2007: Làm viêc tại FPT – Fsoftware dự án của Nhật Bản với vai trò 3D modeler, texture
 • 2008: làm việc tại Curious Development với vai trò 3D 2D Artist game
 • 2009: Làm việc tại Punch Entertainment với vai trò 2D Artist game UI Design
 • 2010: Làm việc tại VTC online với vai trò 2D Artist game UI Design trong dự án Squad game
 • 2011: Làm việc tại VMG với vai trò 2D game UI Desgin
 • 2012: Làm việc và giảng dạy tại VTC Academy bộ môn 3D
 • 2013 - đến nay: Cộng tác giảng dạy tại các trung tâm ARENA, 1 số trường Đại học Quốc Gia, Kỹ thuật Quân sự bộ môn: 2D, 3D (AI, PS, ID, Premie, AE, Audion, 3Dsmax, Maya)
Khổng Minh Phương
Courses: 3
Rating: 4.3
Followers: 1

Khổng Minh Phương

About
 • Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội hệ Trung Cấp và Cao Đẳng khoa : Mỹ Thuật – Hội họa
 • Tốt nghiệp khóa học của Ấn Độ về mỹ thuật đa phương tiện FPT ARENA – MULTIMEDIA
 • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
 • 2006: Làm việc cho công ty 3DVN với vai trò 3D modeler, texture, animation
 • 2007: Làm viêc tại FPT – Fsoftware dự án của Nhật Bản với vai trò 3D modeler, texture
 • 2008: làm việc tại Curious Development với vai trò 3D 2D Artist game
 • 2009: Làm việc tại Punch Entertainment với vai trò 2D Artist game UI Design
 • 2010: Làm việc tại VTC online với vai trò 2D Artist game UI Design trong dự án Squad game
 • 2011: Làm việc tại VMG với vai trò 2D game UI Desgin
 • 2012: Làm việc và giảng dạy tại VTC Academy bộ môn 3D
 • 2013 - đến nay: Cộng tác giảng dạy tại các trung tâm ARENA, 1 số trường Đại học Quốc Gia, Kỹ thuật Quân sự bộ môn: 2D, 3D (AI, PS, ID, Premie, AE, Audion, 3Dsmax, Maya)
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...