Danh mục
0
0
Khổng Minh Phương
Học viên: 60
Khóa học: 10

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội hệ Trung Cấp và Cao Đẳng khoa : Mỹ Thuật – Hội họa
  • Tốt nghiệp khóa học của Ấn Độ về mỹ thuật đa phương tiện FPT ARENA – MULTIMEDIA
  • KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

Tất cả khoá học